Coursing

1.8.09 LOUNY

04.09.2009 16:04
- Garm a AGieS si zkusili zaběhnout svoje první dva coursingové běhy a hned napoprvé pochopili oč tu běži ... a to že za tím střapečkem se běží. Zatím co Garm svůj první běh vyloženě v závěru "prosral" ... zájem tu byl evidentní a svou reputaci napravil ve běhu druhém, kde po slabším začátku měl...