23.12.07 Oltářík

aneb malý výlet po cestě ze Žitenic domů.